Location: Bosnia and Herzegovina

Kurkumin, je polifenol dobijen iz kurkume, jak antioksidanti spada među najjače anti-inflamatorne supstance, to ga i čini jednim od najvećih nada budućih farmaceutskih dostignuća. Kurkuma, kurkumin pomaže jačanje imunološkog sistema,... Read More